ราคาสินค้า

ราคาสินค้าและบริการ สำหรับลูกค้าที่สนใจ

สำหรับราคาค่าบริการ
สินค้าจากเราเรารับประกันสินค้า 3 ปี
รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

ค่าบริการนอกสถานที่ ตรวจเช็ค / แก้ไขระบบกล้องวงจรปิด
                          ราคา 1,000  บาท / ครั้ง

ค่าบริการงานติดตั้ง (เฉพาะค่าแรง)
– ค่าแรงติดตั้งกล้องเดินสายธรรมดา     1,000   บาทต่อตัว
– ค่าแรงเดินสายร้อยท่อ   1,300  บาท / ตัว
– ค่าแรง แยก กับ ค่าของอุปกรณ์

ราคาค่าแรง ค่าบริการ ช่างติดกล้องวงจรปิด

ฟรีค่าดูหน้างาน  ระยะทาง  1-50  กิโลเมตร
*เกินคิดราคาตามจริง กิโลเมตรละ  5  บาท